Sevärdheter

Domkyrkan

Under senmedeltiden var Uppsala ett viktigt religiöst centra och staden blomstrade. Här påbörjades vid mitten av 1200-talet bygget av Nordens största gotiska katedral. Uppsala domkyrka stod inte klar förrän två hundra år senare. sevärdhet i UppsalaPå tredjedag pingst år 1435 invigdes den ståtliga katedralen av ärkebiskopen. Också Engelbrekt deltog vid invigningen tillsammans med många andra stormän. Domkyrkan hade på denna tid stort sett samma utseende som den har idag. De höga tornen tillkom dock senare. Bygget av kyrkan var ett stort företag och det var många människor som bosatte sig i detta område av Uppsala. Under senare delen av 1300-talet anlades ett nytt torg vid Dombron. Detta torg kallas idag Gamla Torget. Uppsala Domkyrka måste ha varit en överväldigande syn för de människor som reste till Uppsala under den senare delen av medeltiden. Även idag känns katedralen mycket mäktig och många turister besöker den varje år.

Erik den helige hette egentligen Erik Jedvardsson. Han var kanske kung i Sverige under 1100-talet, men det är inte helt klarlagt. Han styrde i vilket fall som helst över ett område i Sverige (troligen Västergötland). Han levde under den första delen av 1100-talet. När han dog begravdes han i Gamla Uppsala kyrka. När Erik sedermera helgonförklarades flyttades hans vackra relikskrin från Gamla Uppsala till Uppsala domkyrka. Relikskrinet finns kvar och det är en mycket vacker kyrklig klenod.

Domkyrkan är Nordens största kyrka och den är 119 meter lång. De båda tornen är 119 meter höga. Under 1970-talet renoverades kyrkan invändigt och är idag en mycket vacker kyrka med många konstföremål och historiska minnesmärken. I Uppsala domkyrka invigs alltid biskoparna och här äger också många rikskyrkliga högtider rum.

Söder om domkyrkan finns en hög pelare med ett minnesmärke över Jakob Ulfsson. Ulfsson var den ärkebiskop som grundade Uppsala universitet. Om man vandrar från domkyrkan mot Uppsala slott kommer man att passera kullen som kallas “Styrbiskop”. Kullen har fått sitt namn av att det var från denna kulle Vasakungarna kunde rikta sina kanoner mot domkyrkan för att hålla biskoparna i schack.

Trefaldighetskyrkan

Trefaldighetskyrkan är en mycket mindre kyrka än den enorma domkyrkan. Den är mycket vacker i sin enkelhet och utanför kyrkan står en obelisk rest av Karl XIV Johan. Här sjungs varje år “Allmänna sången” den sjätte november.

Uppsala slott

Uppsala slott påbörjades av Gustav Vasa. Kungen behövde ett vackert slott att bo i och slottet skulle också fungera som en befästning. Gustav Vasas söner Johan III och Erik XIV byggde klart slottet och det blev ett mycket praktfullt renässansslott på Kasåsen i Uppsala. Inne i slottet finns ett museum och här finns en mycket stor festsal som kallas Rikssalen. I detta slott ägde de så kallade Sturemorden rum.

Efter en brand under 1700-talet blev slottet nästan helt förstört. Efter renoveringen reste sig ett slott som inte alls liknade det första renässansslottet. Idag bor landshövdingen i Uppsala slott och här finns också en representationsvåning.