Uppsala universitet

Uppsala universitet grundades redan under slutet av 1400-talet och är därigenom Nordens äldsta universitet. Uppsala universitetÄrkebiskopen Jakob Ulfsson i Uppsala domkyrka, den mäktiga gotiska katedralen, var drivande i byggandet av universitetet. Kyrkan behövde en läroanstalt för att utbilda sin präster. På denna tid var Uppsala universitet en mycket modest byggnad och här utbildades cirka femtio studenter per år. Universitetet erbjöd kurser i filosofiska och teologiska ämnen. Det som var speciellt med universitetet i Uppsala var att man lyckades anlita mycket kompetenta professorer. Detta gav till följd att utbildningen, här i världens nordligaste universitet, fick mycket hög status.

Det första universitetet var beläget i byggnader kring Uppsala domkyrka och studenterna bodde på den tiden på den så kallade Studentholmen.

När ärkebiskop J Ulfsson drog sig tillbaka efterträddes han av en mängd olika ärkebiskopar vilka inte alls hade samma syn på utbildning som Ulfsson. Universitetet förföll och här bedrevs under 1500-talet inte någon egentlig utbildning. Under 1600-talet satsade kung Gustav II Adolf stor kraft på att återigen öka antalet studenter vid universitetet. I dag anses Uppsala universitet vara ett av Sveriges främsta universitet och det håller också hög status ute i världen. I dag finns nio fakulteter på universitet och här kan man bland annat studera juridik, medicin och teologi.

Vid ett möte i Uppsala 1593 fattades ett principbeslut om att återupprätta universitetet och något år senare fick det sina privilegier. Gustav II Adolf vurmade för universitetet och dess verksamhet och skänkte flera hundra jordbruk med åkrar och skog till universitetet. Avkastningen från dessa jord- och skogsbruk var på den tiden universitetets enda inkomstkälla och än idag utnyttjar forskningen på Uppsala universitet dessa “gröna” pengar.

Drottning Kristina var en regent som kom att spela en stor roll i uppbyggnaden av Uppsala universitet. Hon satsade mycket på bygget av nya studentrum och undervisningslokaler. Efter att Kristina avsagt sig makten tillträdde hennes kusin Karl X Gustav.

Från början var det enbart unga pojkar som studerade vid Uppsala universitet. Dessa hade det många gånger svårt och det fanns inte så stora möjligheter för dem att få tag på pengar till sin försörjning. Många gånger fick de unga männen gå till banken eller sätta sig i skuld. Under slutet av 1800-talet fick också flickor möjlighet att studera vid universitetet, men det dröjde ända till år 1949 innan den första kvinnliga professorn tillträdde.

Länge var Uppsala universitet Sveriges största universitet men senare gick Stockholms universitet och Lunds universitet om Uppsala. Idag rekryterar Uppsala studenter från hela Sverige och även från utlandet. Många söker sig till Uppsala för stadens vackra miljö och de många studenttraditioner som finns här. Idag har Uppsala också ett lantbruksuniversitet som heter Ultuna. Här bedriver man bland annat skogsforskning och undervisning i veterinärmedicin.

Universitetshuset är mer än 100 år gammalt. I den stora aulan finns nästan två tusen platser och det är en magnifik högtidssal. I Universitetet finns en mycket stor konstsamling och här finner man också det “Rugsburgska konstskåpet”. Detta är en helt magnifik möbel med mängder av miniatyrmålningar. Skåpet var en gåva till Gustav II Adolf. Detta skåp skänktes sedan till universitetet av Karl XI.

I den centrala delen av Uppsala på den västra sidan av ån finner man de tretton studentnationerna. Var och en av dessa nationer har sina egna hus och de äldsta byggdes redan på 1800-talet. Dessa nationer skapades redan för många hundra år sedan då studenter från olika delar av Sverige ville umgås med andra studenter som kom från samma orter. De nationshus som ligger närmast universitetet är som exempel Södermanlands och Smålands nation.

Om man vandrar efter Övre Slottsgatan kommen man fram till Carolina Rediviva som är Uppsala universitets bibliotek. Detta bibliotek är kanske mest känt för att äga en av Sveriges största bokskatter “Silverbibeln”.